PASVAK YÖNETİM KURULU

Başkan: Prof. Dr. Hasan KAZDAĞLI
Başkan Yard: Kerim ÇIRALI
Muhasip: Abil ÇETİN
Üye: Nafiz ÖZ 
Üye: 
Prof.Dr. Bülent TOPUZ
Üye: Süleyman ÖZTÜRK

Üye: PAÜ Tıp Fakültesi Dekanı (Semin Melahat FENKÇİ)

PASVAK DENETLEME KURULU

Üye: Prof.Dr. Oya TOPUZ
Üye: Doç.Dr. Hakan ALKAN